Werkwijze

Hoe werkt het in de praktijk?

Na ontvangst van uw aanvraag analyseren wij in overleg met de klant en vaak de huisinstallateur de huidige situatie in het gebouw. Dit betreft het huidige comfort, eventuele klimaatklachten of wensen, duurzaamheidsdoelstellingen, bijzonderheden aan het gebouw en de technische installatie voor het klimatiseren. Op basis van de verkregen informatie brengen wij een advies en offerte uit. Hierin staat eenduidig welke energiebesparing wij verwachten te realiseren met Cloud Energy Optimizer. Op deze energiebesparing geven wij een besparingsgarantie af.

 

Na ontvangst van de opdracht stemmen wij met de opdrachtgever en/of huisinstallateur af wanneer we wat gaan doen. Alle energiestromen in het gebouw van opwek tot afgifte worden in detail door ons geanalyseerd en er wordt een model gemaakt dat deze energiestromen simuleert en continu optimaliseert. Er wordt een beveiligde koppeling gemaakt met het gebouwbeheersysteem. Op deze manier kan Cloud Energy Optimizer de besturing overnemen en informeren of iets aandacht vraagt. 

 

De Cloud Energy Optimizer connector wordt geïnstalleerd bij het gebouwbeheersysteem. Hierna wordt het systeem ingeregeld. Dit wordt gedaan door gespecialiseerde engineers. Door de nauwe samenwerking met, adviseurs, installateurs en meet- en regel specialisten is de optimale werking gegarandeerd. Vervolgens wordt het systeem opgeleverd en geniet u direct van een hoger comfort en energie besparing.

 

Condities

U betaalt eenmalige kosten voor installatie en inregelen. Voor het gebruik van de software neemt u een licentie af, welke u elke maand kan opzeggen.

 

Werkzaamheden installatie inregelen

Als licentiehouder bent u verzekerd van onder andere remote support, updates en gebruik van de handige Cloud Energy Optimizer Portal. Hiermee heeft u altijd inzicht in het energieverbruik.

Wat levert het u op?

 

✓ Comfort

 • Beter en aangenamer comfort niveau in het gebouw
 • Comfort borging door geautomatiseerde sturing op “human comfort experiënce”

 

✓ Energie en ecologische footprint

 • Energetische besparing op klimatiseren
 • CO2 footprint reductie
 • Borging efficiënte inzet energiebronnen door geautomatiseerde sturing op energiestromen
 • Optimalisatie en maximale inzet duurzame energiebronnen

 

✓ Financieel

 • Direct een aanzienlijke energie- en kostenbesparing, van 17 tot 34%
 • Besparingsgarantie
 • Terugverdientijd vrijwel altijd korter dan 5 jaar
   

✓ Beheer en onderhoud

 • Minder beheers- en onderhoudswerk aan bestaande gebouwbeheerssysteem
 • Signalering van fouten aan de installatie in de realisatie- en exploitatiefase
 • Lager onderhoudskosten door minder start/stops (ca 30%) in het systeem

 

✓ Maakt de installatie geschikt voor de energietransitie

 • Eenvoudig toevoegen of vervangen van energiebronnen  

 

✓ Implementatie

 • Geen ingrijpende aanpassingen aan gebouw of de technische installatie nodig
 • Implementatie op bestaande gebouwbeheersysteem
 • In samenwerking met uw eigen installateur
   

Afspraak maken