Techniek

Hoe werkt de Cloud Energy Optimizer?

In de technische ruimte komen al uw energiebronnen samen: warmtepompen, zonnecollectoren, wisselaars en ketels. Deze worden aangestuurd door het gebouwbeheerssysteem. Cloud Energy Optimizer connector beschikt over een slim zelflerend algoritme. Dit voorspelt de energievraag van een gebouw op basis van een lokale weersvoorspelling 24 uur vooruit. Niet alleen op basis van temperatuur maar veel meer factoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld windsnelheid en -richting, instraling van de zon, regen, sneeuw, bewolking en mist. Deze hebben allemaal invloed op hoe een gebouw afkoelt of juist opwarmt. 

 

Als we de warmte of juist koude vraag van een gebouw weten voor de komende tijd, kunnen we plannen welke energiebron we moeten inzetten. De Cloud Energy Optimizer connector zorgt ervoor dat de verdeling van duurzame energie continu wordt geoptimaliseerd. Vraag en aanbod wordt op elkaar afgestemd met de meest actuele prijzen voor gas en elektriciteit. Ieder uur komt er een nieuwe voorspelling. Uw gebouw wordt continu in de gaten gehouden. Wijkt er iets af? Dan wordt er direct ingegrepen. Zo blijft uw comfort beschermd. 

Zelflerend algoritme

Het slimme energiesysteem heeft een zelflerend algoritme dat in staat is ieder uur alle factoren opnieuw te berekenen voor de komende 24 uur. Hierdoor is het mogelijk vooruit te bepalen welke energie behoefte er is. Het programma onthoud de omstandigheden in het gebouw. Dus wanneer er meer of minder warmtelast aanwezig is. Daarnaast beschikt de cloud connector over een dynamische aansturing. U bepaalt zelf de comforttemperatuur en deze zal de software altijd aanhouden.

De praktijk

In de praktijk zien we dat de installatie op een lagere temperatuur gaat stoken en ongeveer 30% minder start/stops heeft. Cloud Energy Optimizer houdt rekening met de weersvoorspelling en voorkomt zo energieverspilling, bijvoorbeeld dat het gebouw eerst gaat verwarmen en dan vervolgens direct gaat koelen. Doordat we de benodigde energiestromen van tevoren weten kunnen we andere keuzes maken, we zetten een duurzame waterpomp zo veel mogelijk in en een gasketel zo min mogelijk. Bij meerdere projecten levert dit een besparing op van 40% van het gasverbruik.

Wat is er nodig?

Een gebouw bevat tenminste de volgende elementen:

  • Gebouwbeheersysteem Priva Blue ID of HX, andere systemen met BACnet of XML
  • Na-regeling stuurbaar vanuit gebouwbeheersysteem
  • Er een stopcontact vrij is in de regelkast
  • Internetverbinding in de regelkast
  • In- en uitgaande temperatuurmetingen
  • Temperatuurmeters in de zones
  • 0-10V regeling CV op ketels of temperatuurregeling

 

Benieuwd of uw gebouw geschikt is?

 

Vraag ons vrijblijvend advies