Privacy statement Cloud Energy Optimizer

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Cloud Energy Optimizer In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Cloud Energy Optimizer voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Cloud Energy Optimizer verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • De afhandeling van u bestelling en u informeren over het verloop daarvan
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Cloud Energy Optimizer te kunnen uitvoeren
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen

Artikel 3: Minderjarigen

Cloud Energy Optimizer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het GBS niet in het geding komt, heeft de C.E.O. Fieldgateway geen ingaande verbindingen. Met andere woorden, het is niet mogelijk om via de netwerkpoorten (ETH1 en ETH2) een verbinding op de zetten met de C.E.O. Fieldgateway.

 

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van Uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan u persoonlijke voorkeuren.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kun u op elk gewenst moment inzien en door ons laten veranderen. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden u sterk aan om dit te gebruiken.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u uw dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U hebt recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van u identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van u privacy verzoeken wij u hierbij om u pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Cloud Energy Optimizer reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op Uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

Cloud Energy Optimizer verstrekt u persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Telefoongesprekken Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.