Wilt u het maximale rendement uit de technische installaties van uw gebouw halen?


Energie besparen in bestaande gebouwen is vaak ingrijpend en duur. Cloud Energy Optimizer biedt u de mogelijkheid om veel minder energie te gebruiken zonder grote aanpassingen van uw gebouw of klimaatinstallatie. Per 1 juli 2019 moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen in Nederland die informatieplichtig zijn aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Voor de 10.000 grootste gebouwen in Nederland zoals onderwijsinstellingen, gemeentehuizen, kantoren, werkplaatsen en magazijnen is Cloud Energy Optimizer hiervoor een geschikte oplossing.

 

Wat is Cloud Energy Optimizer?

Cloud Energy Optimizer is een online dienst die uw gebouwbeheersysteem van aanvullende informatie voorziet waardoor dit systeem de klimaatinstallaties nog beter kan aansturen.

 

Uniek is de projectaanpak waarbij het energetische DNA van een gebouw bepaald wordt. Wij sturen niet op temperatuur maar op de “human comfort experience”. In overleg met de klant en meestal de huisinstallateur analyseren we de huidige situatie in het gebouw. Dit betreft het huidige comfort, eventuele klimaatklachten of wensen, duurzaamheidsdoelstellingen, bijzonderheden aan het gebouw en de technische installatie voor het klimatiseren. Op basis van de verkregen informatie werken wij een voorstel uit. Hierin staat eenduidig wat wij verwachten te realiseren en op deze energiebesparing geven wij een besparingsgarantie af.

Bekijk hier onze

Animatievideo

 

Hoe werkt het?

De ontwikkelde regelmodule “denkt” 24 uur vooruit en benut de warmtecapaciteit van het gebouw om zo aangenaam en energie-efficiënt mogelijk te klimatiseren. De zelflerende en voorspellende software houdt daarbij continu rekening met weersomstandigheden, het wisselende aanbod van duurzame energiebronnen en energieprijzen.

Wat brengt het u?

Dit leidt in de praktijk tot een besparing van 17 tot 34% op uw energiekosten voor het klimatiseren van uw gebouw, dus een aanzienlijke vermindering van uw CO2 footprint en dit zonder ingrijpende aanpassingen van uw installatie. Vanzelfsprekend gebeurt dit met behoud en doorgaans een direct merkbare verbetering van het gewenste comfort. En niet onbelangrijk, de gebouwbeheerder hoeft veel minder naar het klimaatsysteem om te kijken omdat de zelflerende software dat automatisch doet.

 

U behoudt daarbij zelf het overzicht via onze handige Portal. De Ecologische footprint wordt verder verlaagd doordat duurzame energiebronnen meer en efficiënter ingezet worden. Het ontregelen van de installatie wordt voorkomen door geautomatiseerde sturing op energiestromen in het gebouw. Onderdeel van onze dienstverlening is altijd dat we continu de “human comfort experience” en energetische performance in uw gebouw blijven optimaliseren.

Wat kost het u?

De kosten zijn afhankelijk van uw gebouw, energiebronnen en situatie. U betaalt eenmalige kosten voor installatie en inregelen. Voor het gebruik van de software neemt u een licentie af. De terugverdientijd van uw investering is vrijwel altijd korter dan 5 jaar. Een extra zekerheid voor u: Cloud Energy Optimizer geeft vooraf een besparingsgarantie af!

Wat als het niet werkt?

Ook daaraan is gedacht. Als de cloud connector onverhoopt tijdelijk niet functioneert, bijvoorbeeld omdat er geen internetverbinding is, dan schakelt het systeem zichzelf automatisch uit en  is het huidige gebouwbeheersysteem, zoals dat nu is geconditioneerd, het “Fall Back scenario”. Uw gebouw blijft dus altijd goed geklimatiseerd.

 

 

Klant aan het woord: Wehkamp   Klant aan het woord: Provinciehuis Overijssel

en

Klant aan het woord: Woongoed Zeist   Klant aan het woord: Gemeente Wijk bij Duurstede

De voordelen op een rij

✓ Comfort

 • Beter en aangenamer comfort niveau in het gebouw
 • Comfort borging door geautomatiseerde sturing op “human comfort experience”

 

✓ Energie en ecologische footprint

 • Energetische besparing op klimatiseren
 • CO2 footprint reductie
 • Borging efficiënte inzet energiebronnen door geautomatiseerde sturing op energiestromen
 • Optimalisatie en maximale inzet duurzame energiebronnen

 

✓ Financieel

 • Direct een aanzienlijke energie- en kostenbesparing, van 17 tot 34%
 • Besparingsgarantie
 • Terugverdientijd vrijwel altijd korter dan 5 jaar
   

✓ Beheer en onderhoud

 • Minder beheers- en onderhoudswerk aan bestaande gebouwbeheerssysteem
 • Signalering van fouten aan de installatie in de realisatie- en exploitatiefase
 • Lager onderhoudskosten door minder start/stops (ca 30%) in het systeem

 

✓ Maakt de installatie geschikt voor de energietransitie

 • Eenvoudig toevoegen of vervangen van energiebronnen  

 

✓ Implementatie

 • Geen ingrijpende aanpassingen aan gebouw of de technische installatie nodig
 • Implementatie op bestaande gebouwbeheersysteem
 • In samenwerking met uw eigen installateur

 

EIT InnoEnergy ondersteunt Cloud Energy Optimizer

De afgelopen jaren heeft Cloud Energy Optimizer gebruik gemaakt van het bijzondere “ecosysteem” dat door InnoEnergy is gecreëerd. Zo heeft EIT InnoEnergy geïnvesteerd in Cloud Energy Optimizer maar ook actief bijgedragen aan het succes. Deze samenwerking is gestart in 2016. EIT InnoEnergy, een publiek-private samenwerking met als doel de energietransitie te versnellen, heeft in de afgelopen tien jaar meer dan €560 miljoen geïnvesteerd in ruim 500 energie innovaties in Europa, zowel in startups als grotere innovatieprojecten. Cloud Energy Optimizer is één van de meer dan 380 bedrijven die in de start-up fase ondersteund is. Meer kan je hierover lezen in de bijlage en op de website van InnoEnergy.


Informatieplicht Energiebesparing

Wat zet u op de lijst? 1 juli 2019 was een belangrijke deadline voor zo’n 125.000 bedrijven en instellingen in Nederland die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken. Deze bedrijven en instellingen zijn informatieplichtig en moeten namelijk vóór die dag aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

 

Bent u op zoek naar een eenvoudig te implementeren IT-oplossing die: 

✓ het energieverbruik in uw gebouw direct met 17 tot 34% reduceert;

✓ het comfort voor de medewerkers verbetert;

✓ een terugverdientijd heeft van maximaal 5 jaar?

 

Dan is Cloud Energy Optimizer een geschikte oplossing.

 

Rijksdienst van Ondernemend Nederland

Hieronder vindt u informatie van de RVO over de Informatieplicht

 

Informatieplicht          

Energiebesparingsplicht 

Erkende maatregelenlijst

 

Meer weten? Mail Mignon

 

 

NTA 8800: de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie  

De Nederlands Technische Afspraak 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, ook wel bekend als de NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningen en utiliteit. De NTA 8800 wordt gebruikt voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en is gebaseerd op de Europese set (EPB) normen. De bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Er wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.  

 

De NTA 8800 wordt echter niet alleen voor nieuwbouw ontwikkeld. Voor de bestaande bouw zal een rekenmethodiek worden opgesteld die in plaats van de huidige bepaling van het energielabel dan wel de Energie-Index komt. Hierdoor zullen in ieder geval woning eigenaren, eigenaren van utiliteit, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken krijgen met NTA 8800.  

 

In Nederland leggen we vanaf 1 januari 2021 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen: 

 • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 
 • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 
 • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten 

Meer informatie over NTA 8800 staat o.a. op de site van het RVO. De nieuwe energieprestatienorm NTA 8800 is kosteloos beschikbaar in de NEN Shop