Wilt u het maximale rendement uit de technische installaties van uw gebouw halen?


Energie besparen in bestaande gebouwen is vaak ingrijpend en duur. Cloud Energy Optimizer biedt u de mogelijkheid om veel minder energie te gebruiken zonder grote aanpassingen van uw gebouw of klimaatinstallatie. Per 1 juli 2019 moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen in Nederland die informatieplichtig zijn aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Voor de 10.000 grootste gebouwen in Nederland zoals onderwijsinstellingen, gemeentehuizen, kantoren, werkplaatsen en magazijnen is Cloud Energy Optimizer hiervoor een geschikte oplossing.

 

Wat is Cloud Energy Optimizer?

Cloud Energy Optimizer is een online dienst die uw gebouwbeheersysteem van aanvullende informatie voorziet waardoor dit systeem de klimaatinstallaties nog beter kan aansturen.

 

Uniek is de projectaanpak waarbij het energetische DNA van een gebouw bepaald wordt. Wij sturen niet op temperatuur maar op de “human comfort experience”. In overleg met de klant en meestal de huisinstallateur analyseren we de huidige situatie in het gebouw. Dit betreft het huidige comfort, eventuele klimaatklachten of wensen, duurzaamheidsdoelstellingen, bijzonderheden aan het gebouw en de technische installatie voor het klimatiseren. Op basis van de verkregen informatie werken wij een voorstel uit. Hierin staat eenduidig wat wij verwachten te realiseren en op deze energiebesparing geven wij een besparingsgarantie af.

Hoe werkt het?

De ontwikkelde regelmodule “denkt” 24 uur vooruit en benut de warmtecapaciteit van het gebouw om zo aangenaam en energie-efficiënt mogelijk te klimatiseren. De zelflerende en voorspellende software houdt daarbij continu rekening met weersomstandigheden, het wisselende aanbod van duurzame energiebronnen en energieprijzen.

Wat brengt het u?

Dit leidt in de praktijk tot een besparing van 17 tot 34% op uw energiekosten voor het klimatiseren van uw gebouw, dus een aanzienlijke vermindering van uw CO2 footprint en dit zonder ingrijpende aanpassingen van uw installatie. Vanzelfsprekend gebeurt dit met behoud en doorgaans een direct merkbare verbetering van het gewenste comfort. En niet onbelangrijk, de gebouwbeheerder hoeft veel minder naar het klimaatsysteem om te kijken omdat de zelflerende software dat automatisch doet.

 

U behoudt daarbij zelf het overzicht via onze handige Portal. De Ecologische footprint wordt verder verlaagd doordat duurzame energiebronnen meer en efficiënter ingezet worden. Het ontregelen van de installatie wordt voorkomen door geautomatiseerde sturing op energiestromen in het gebouw. Onderdeel van onze dienstverlening is altijd dat we continu de “human comfort experience” en energetische performance in uw gebouw blijven optimaliseren.

Wat kost het u?

De kosten zijn afhankelijk van uw gebouw, energiebronnen en situatie. U betaalt eenmalige kosten voor installatie en inregelen. Voor het gebruik van de software neemt u een licentie af. De terugverdientijd van uw investering is vrijwel altijd korter dan 5 jaar. Een extra zekerheid voor u: Cloud Energy Optimizer geeft vooraf een besparingsgarantie af!

Wat als het niet werkt?

Ook daaraan is gedacht. Als de cloud connector onverhoopt tijdelijk niet functioneert, bijvoorbeeld omdat er geen internetverbinding is, dan schakelt het systeem zichzelf automatisch uit en  is het huidige gebouwbeheersysteem, zoals dat nu is geconditioneerd, het “Fall Back scenario”. Uw gebouw blijft dus altijd goed geklimatiseerd.

 

 

Klant aan het woord: Wehkamp   Klant aan het woord: Provinciehuis Overijssel

 

De voordelen op een rij

✓ Comfort

 • Beter en aangenamer comfort niveau in het gebouw
 • Comfort borging door geautomatiseerde sturing op “human comfort experience”

 

✓ Energie en ecologische footprint

 • Energetische besparing op klimatiseren
 • CO2 footprint reductie
 • Borging efficiënte inzet energiebronnen door geautomatiseerde sturing op energiestromen
 • Optimalisatie en maximale inzet duurzame energiebronnen

 

✓ Financieel

 • Direct een aanzienlijke energie- en kostenbesparing, van 17 tot 34%
 • Besparingsgarantie
 • Terugverdientijd vrijwel altijd korter dan 5 jaar
   

✓ Beheer en onderhoud

 • Minder beheers- en onderhoudswerk aan bestaande gebouwbeheerssysteem
 • Signalering van fouten aan de installatie in de realisatie- en exploitatiefase
 • Lager onderhoudskosten door minder start/stops (ca 30%) in het systeem

 

✓ Maakt de installatie geschikt voor de energietransitie

 • Eenvoudig toevoegen of vervangen van energiebronnen  

 

✓ Implementatie

 • Geen ingrijpende aanpassingen aan gebouw of de technische installatie nodig
 • Implementatie op bestaande gebouwbeheersysteem
 • In samenwerking met uw eigen installateur


Seminar 'Innoverenen Energie besparen in topsport

 

 

Stijgende energieprijzen, strenge wetgeving, toenemende maatschappelijke druk, maar ook nieuwe technologische ontwikkelingen die innovaties mogelijk maken. Innoveren en Energie besparen is topsport!

No time to lose om de ‘race’ in reductie van energiekosten en CO2-uitstoot samen met u te winnen en tegelijkertijd de hoge verwachtingen op het gebied van gebouwcomfort waar te maken.

 

Op donderdag 17 september organiseert Cloud Energy Optimizer het seminar ‘Innoveren en Energie besparen is topsport’. Het wordt een middag vol ervaringsverhalen, praktijkcases, actualiteiten en innovaties. Mis het niet! Bekijk hier het programma.

 

Gratis Aanmelden!

 

Informatieplicht Energiebesparing

Wat zet u op de lijst? 1 juli 2019 jl: een belangrijke deadline voor zo’n 125.000 bedrijven en instellingen in Nederland die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken. Deze bedrijven en instellingen zijn informatieplichtig en moeten namelijk vóór die dag aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

 

Bent u op zoek naar een eenvoudig te implementeren IT-oplossing die: 

✓ het energieverbruik in uw gebouw direct met 17 tot 34% reduceert;

✓ het comfort voor de medewerkers verbetert;

✓ een terugverdientijd heeft van maximaal 5 jaar?

 

Dan is Cloud Energy Optimizer een geschikte oplossing.

 

Rijksdienst van Ondernemend Nederland

Hieronder vindt u informatie van de RVO over de Informatieplicht

 

Informatieplicht          

Energiebesparingsplicht 

Erkende maatregelenlijst

 

Meer weten? Mail Mignon

 

 

NTA 8800: de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie  

Op dit moment (eind november 2019) wordt gewerkt aan de Nederlands Technische Afspraak 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’, ook wel bekend als de NTA 8800. De NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningen en utiliteit. De NTA 8800 wordt gebruikt voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en is gebaseerd op de Europese set (EPB) normen. De bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Er wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.  

 

De NTA 8800 wordt echter niet alleen voor nieuwbouw ontwikkeld. Voor de bestaande bouw zal een rekenmethodiek worden opgesteld die in plaats van de huidige bepaling van het energielabel dan wel de Energie-Index komt. Hierdoor zullen in ieder geval woning eigenaren, eigenaren van utiliteit, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken krijgen met NTA 8800.  

 

In Nederland leggen we vanaf 1 juli 2020 de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen: 

 • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 
 • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar 
 • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten 


Voor de berekening kan software worden gebruikt. Navraag bij NEN en het RVO leerde vorige week dat deze software op dit moment nog niet beschikbaar is. Ook de praktische invulling, bijvoorbeeld of het energielabel aangepast wordt na installatie van de Cloud Energy Optiminzer, laat volgens hen in ieder geval nog tot begin 2020 op zich wachten. Wij houden u op de hoogte. 

 

Meer informatie over NTA 8800 staat o.a. op de site van het RVO. De nieuwe energieprestatienorm NTA 8800 is kosteloos beschikbaar in de NEN Shop